UŽDUOČIŲ ŽAIDIMAI

DVYLIKA LAPELIŲ

Paimame 12 lapelių, ant kurių užrašome, kur paslėptas kitas lapelis. Vėliau visi lapeliai išslapstomi įvairiose vietose, o vienas atiduodamas žaidėjams. Jų užduotis – surinkti visus raštelius. Galima nustatyti laiko limitą. Paskutiniame lapelyje turi būti parašyta, kur paslėpta simbolinė dovanėlė svečiui.

CHA CHI CHO

Žaidimas tinkamas žaisti vidutinio amžiaus vaikams, nors gali pabandyti ir vyresni pažaisti. Visi žaidėjai stovi ratu. Paeiliui vienas žaidėjas sako cha, sekantis – chi, dar sekantis – cho. Toliau kiti žaidėjai kartoja tą patį paeiliui. Žaidėjas, kuris susijuokia arba suklysta t. y. sumaišo žodelius, iškrenta iš žaidimo. Laimėtojas – paskutinis likęs žaidėjas. Variantas: lygiai taip pat galima paeiliui sakyti žodelius – pirmas, antras, bum. Paprastai daug kas suklysta, norėdami sakyti žodelį trys :)  

NAKTIS MUZIEJUJE

Žaidimas žaidžiamas tamsoje. Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas gidu, kitas – muziejaus lankytoju, o visi likusieji sustingsta į statulas. Užgesinus šviesą, gidas veda lankytoją prie statulų, kurias apšvietus žibintuvėliu, trumpai pristato statulą, tačiau ši turi nesijuokti ir nesujudėti. Jei susijuokia ar sujuda, iškrenta iš žaidimo.  Laimėtojas – rimčiausia statula.

UŽDUOTIS BALIONĖLYJE

Žaidime turi būti bent 2 dalyviai, kuo daugiau, tuo linksmiau. Reikės balionų, tada į tuos balionus sudedami lapeliai (kiekvienam balionui po vieną lapelį) su užduotimis pvz: padainuoti,pašokti,pasakyti eilėraštį ir pan.). Išrenkami du vaikai, kurie bus komisija. Laimi tas žaidėjas, kuris geriausiai, gražiausiai įveikia užduotį, kuri buvo užrašyta ant lapelio balionėlyje.

VIRVĖ SU SIURPRIZAIS

Ištempkite tarp dviejų medžių ar sienų virvę pasiekiamame lygyje. Ant jos prikabinėkite visokių daiktų: kankorėžių, vatos, kaspinėlių, kempinių ir, žinoma, supakuotos dovanėles. Kiekvienas eina palei virvę užrištomis akimis ir išsitraukia dovanėles sau. Variantas: galima sukabinti vien tik dovanėles.

AŠ EINU EINU RATU

Visi gimtadienio dalyviai arba norintys žaisti, stoja į ratą. Vienas arba keletas savanorių išsiunčiama už durų. Žaidimo vedėjas pakviečia po vieną savanorį ir liepia rato viduryje pakviestam žaidėjui eiti ratu paskui vedėją ir kartoti viską, ką pasako vedėjas. Kitiems rate stovintiems žaidėjams nurodoma tylėti ir nieko nesakyti. Vedėjas eidamas rato viduje ratu, sako tokius žodžius: aš einu einu ratu. Paskui jį einantis žaidėjas turi tai pakartoti.  Tada vedėjas sako: aš vis einu ratu. Jo žodžiai vėl pakartojami. Vedėjas vėl sako: aš vis dar einu ratu. Žaidėjas vėl turi tai pakartoti. Vedėjas toliau sako – aš eidamas ratu imu tai, ką man duoda. Žaidėjas pakartoja. Tada, vedėjas paima iš bet kurio stovinčio rate bet kokį daiktą ir tą daiktą duodamas žaidėjui, einančiam paskui vedėją, sako: Imk. Jei žaidėjas pasako žodžius imu (o taip pasako daugelis), tai jam įduodamas daiktas, kurį jis toliau turi visą laiką neštis su savimi. Tada, vedėjas su tuo pačiu žaidėju, vėl viską pradeda iš pradžių, jam užduodamas tokius pačius klausimus, kaip jau ir aprašyta. Ir gale vėl duoda jam į rankas kokį nors daiktą, kurį žaidėjas paima, jei pasako žodžius – Imu. Ir taip žaidimas kartojamas tol, kol paskui vedėją einantis žaidėjas pasako ne žodžius “imu”, o tiesiog pakartoja vedėjo žodžius – Imk, nes žaidimo pradžioje jam buvo pasakyta viską kartoti, tačiau paprastai žaidėjai užsimiršta. Galiausiai kartais būna taip, kad žaidėjas vos velka visus  jam sukrautus daiktus, kol susiprotėja, ką pasakyti. Visiems stovintiems rate juoko tikrai būna :)

VIRTUVĖ

Eiga: Gimtadienio dalyviai susėda ant žolės, ar ant kėdžių ratu. Vedantysis duoda gimtadienio dalyviams valgių ar daržovių vardus. Po to vedantysis ką nors pasakoja, pvz.: „Sėdėjom parke. Draugė atnešė apelsiną…“. Paminėtą vardą turintis žaidėjas atsistoja. Jei to nepadaro, turi duoti fantą. Jei vedėjas netikėtai pasako „Virtuvė dega“, visi turi atsistoti. Jei kažkas to nepadaro, turi duoti fantą. Na, o fantų išsipirkimui, jau vedėjo fantazijos reikalas :)  

ATSPĖK

Geriausia žaidimą žaisti kambaryje, kur yra įvairių daiktų. Eiga: Vienas gimtadienio dalyvis išsiunčiamas į kitą kambarį, kad negirdėtų kitų (spėjikas). Likusieji gimtadienio dalyviai išsirenka kažkokį daiktą kambaryje, apie kurį kalbės (pvz. žvakidę). Tuomet pakviečiamas spėjikas ir jis prašo kiekvieną gimtadienio dalyvį pasakyti kokią nors to daikto savybę (pvz. medinė, gražiai išraižyta ir pan.). Spėjikas turi surasti kambaryje daiktą, kuriam tinka šios savybės. Jei neatspėja, vėl eina už durų ir spėja kitą daiktą. Jei spėjikas atspėja, nauju spėjiku tampa tas, ties kurio pasakyta savybe buvo atspėtas daiktas.

JONAS SAKO

Eiga: dalyviai susėda ratu arba į vieną eilę. Vadas duoda įvairius įsakymus ir jei pradžioje prideda „Jonas sako“, jį reikia vykdyti, o jei praleidžia – vykdyti nereikia. Pavyzdžiui, vadas sako: „Jonas sako-klaupkis“ ir visi gimtadienio dalyviai turi klauptis, bet jei pasako: „Klaupkis“, įsakymo vykdyti nereikia. Jei kažkuris gimtadienio dalyvis apsirinka, duoda fantą arba po trijų klaidų iškrenta iš žaidimo.

11 comments


 1. very funny and very good games

 2. Laura

  surinkti labai saunus ir geri zaidimai, tikrai super.

 3. Salomėja

  gaila, kad mažai žaidimų neregiams…

 4. Šaunu labai ačiū

 5. Selina

  Geėi žaidimai tik reikėtu daugiau :(

 6. o kaip ideti i baliona lapeli

 7. Gimtadienio žaidimas „Atspėk“

  Geriausia žaidimą žaisti kambaryje, kur yra įvairių daiktų.

  Eiga:

  Vienas gimtadienio dalyvis išsiunčiamas į kitą kambarį, kad negirdėtų kitų (spėjikas).
  Likusieji gimtadienio dalyviai išsirenka kažkokį daiktą kambaryje, apie kurį kalbės (pvz. žvakidę).
  Tuomet pakviečiamas spėjikas ir jis prašo kiekvieną gimtadienio dalyvį pasakyti kokią nors to daikto savybę (pvz. medinė, gražiai išraižyta ir pan.).
  Spėjikas turi surasti kambaryje daiktą, kuriam tinka šios savybės. Jei neatspėja, vėl eina už durų ir spėja kitą daiktą.
  Jei spėjikas atspėja, nauju spėjiku tampa tas, ties kurio pasakyta savybe buvo atspėtas daiktas.

 8. Žaidimas gimtadieniui „Jonas sako“

  Eiga:

  Gimtadienio dalyviai susėda ratu arba į vieną eilę.
  Vadas duoda įvairius įsakymus ir jei pradžioje prideda „Jonas sako“, jį reikia vykdyti, o jei praleidžia – vykdyti nereikia.
  Pavyzdžiui, vadas sako: „Jonas sako-klaupkis“ ir visi gimtadienio dalyviai turi klauptis, bet jei pasako: „Klaupkis“, įsakymo vykdyti nereikia.
  Jei kažkuris gimtadienio dalyvis apsirinka, duoda fantą arba po trijų klaidų iškrenta iš žaidimo.

Leave a Reply to Ausra Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>