Keletas senoviškų judriųjų žaidimų lauke

senoviški žaidimai vaikamsSiūlome keletą senoviškų judriųjų žaidimų, tinkamų įvairaus amžiaus vaikams. Geriausiai šiuos žaidimus žaisti lauke, ant pievutės. 

AVINAS

Žaidėjai iš savo tarpo išsirenka “aviną”. Šis nueina tolėliau, sutarton vieton, sulenkia kelius, paremia ant jų rankas ir palenkia galvą. Visi kiti žaidėjai paeiliui šoka per pasilenkusį žaidėją, nesmarkiai pasiremdami rankomis į pasilenkusiojo žaidėjo nugarą, bet kojomis neliesdami žaidėjo. Jei paliečia kojomis, tas žaidėjas tampa “avinu”. 

GUŽUČIAI

Į žemę ratu įbedama tiek maždaug 1 m. aukščio pagaliukų, kiek yra žaidėjų, bet vienu įbedama pagaliuku mažiau. Visi žaidėjai – “gužučiai” pasirenka savo pagaliuką ir prie jo stovi, liesdami jį rankomis. Žaidėjas, kuris neturi pagaliuko stoja rato vidurin. Po žaidimo vedėjo signalo, visi keičiasi bet kokia tvarka vietomis ir stengiasi pribėgti prie bet kurio kito pagaliuko ir jį paliesti. O vidurinysis žaidėjas stengiasi taip pat užimti bet kurio kito žaidėjo “gužučio” vietą. Likęs be vietos žaidėjas eina į vidurį. 

NEREGIŲ KELIONĖ

Šiam žaidimukui reikia platesnės lygios vietos. Ant žemės nubrėžiama linija. Visiems žaidėjams užrišamos akys ir žaidėjai sustatomi už maždaug 20 metrų ribos nuo pažymėtos linijos. Po signalo visi žaidėjai užrištomis akimis pradeda eiti link nubrėžtos linijos ir tikslas – atsistoti kuo arčiau linijos. Ta prasme žaidėjams pasakoma, kad reikia eiti tol, kol žaidėjų manymu jie priėjo liniją ir tada reikia sustoti. Po to nusirišamos akys ir žiūrima, kuris žaidėjas yra priėjęs arčiausiai linijos, tas laimi. Tada atstumas didinamas. Ir t.t. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>