Judrūs žaidimai

TINKLINIS SU BALIONU

Šis žaidimas kuo puikiausiai gali būti žaidžiamas kambaryje. Žaidimo kompanija irgi gali būti įvairiausia – nuo mažesniųjų iki šiek tiek didesnių vaikų. Be abejo gali prisijungti ir tėvai. Taigi, žaidimu tereikės paprasčiausios virvės, kurią reikia maždaug 1,5 metro aukštyje pririšti skersai kambarį. Taip pat reikės baliono. Žaidžiama tinklinio žaidimo principu: tikslas mušti taip, kad kita komanda neatmuštų. Yra sąlyga: visi žaidėjai sėdi ir negali iš savo vietos pajudėti. Kiekvienas komandos žaidėjas du kartus iš eilės mušti negali, antrą kartą jis atmušti gali tik balioną lietus kitam komandos žaidėjui. Taškai irgi skaičiuojami paprasčiausiai: už kiekvieną klaidą – kitai komandai taškas. Žaisti galima iki bet kokio sutarto taškų skaičiaus.

PERMUŠK VISUS BALIONUS

Šiam žaidimu reikia pasiruošti lygiai taip pat kaip ir prieš tai aprašytame žaidime „Tinklinis su balionu”. Tačiau šiam žaidimui reikės mažiausiai bent kokių 6-8 balionų, galima ir dar daugiau (bus linksmiau). Komandos lygiai taip pat sėdi skirtingose virvės pusėse. Kiekviena komanda prieš pradedant žaidimą turi po lygiai balionų. Po signalo visi stengiasi kuo greičiau permušti balionus į kitą pusę. Žaidėjams mušimų skaičius yra neribojamas. Komanda, kurios pusėje nelieka nei vieno baliono, gauna tašką. Žaidžiama iki sutarto taškų skaičiaus.KOBROS

Žaidimas vaikams. Reikalingos priemonės: dvi skarelės akims užrišti ir du varpeliai. Žaidimo aprašymas: Visi žaidėjai sustoja ratu ir susikabina už rankų. Du savanoriai stovi rato viduryje ir susitaria, kuris kurį gaudys. Jiems užrišamos akys ir kiekvienas gauna po varpelį. Žaidėjas, kuris gaudo, skambina varpeliu, kai nori sužinoti kito žaidėjo buvimo vietą, o gaudomas žaidėjas privalo atsiliepti savo varpeliu į gaudančiojo skambinimą. Kai pavyksta sugauti, tada žaidėjai keičiasi gaudytojo ir gaudomojo vaidmenimis. Žaidimas tęsiamas toliau su kita pora žaidėjų.

MEDŽIOKLĖ

Žaidimas skirtas vaikams. Galima žaisti ir per gimtadienį. Žaidžiama kvadratinėje aikštelėje, kurios ribos turi būti apibrėžtos. 2 dalyviai paskiriami medžiotojais ir stoja priešpriešinėse kvadrato aikštelės pusėse, o visi likusieji sustoja į kvadratą. Medžiotojai mėto kamuolį į kvadrato viduryje lakstančius žaidėjus. žaidėjai, kuriuos kamuolys paliečia, tampa irgi medžiotojais ir stoja už kvadrato ribų. Už kurios kvadrato ribos stovės, pasirenka patys. Žaidžiama kol iššaudomi visi kvadrate esantys žaidėjai. Du paskutiniai nušauti žaidėjai tampa medžiotojais.KAS DAUGIAU SUGAUS

Žaisti gali daug žaidėjų. Vienas žaidėjas paskiriamas gaudytoju, visi kiti laisvai bėgioja po pasirinktą teritoriją. Duodamas gaudančiam žaidėjui 30 – 40 sek. laikas, per kurį jis turi kuo daugiau pagauti žaidėjų. Pagautasis žaidėjas pasitraukia į šoną. Praėjus laikui, renkamas kitas gaudytojas. Laimėtojas – daugiau žaidėjų pagavęs gaudytojas. Jei žaidžia mažiau žaidėjų, gali visi pasikeisti ir pabūti gaudytojais. Variantas: galima skirti du gaudytojus ir jie gaudo žaidėjus. Tokiu atveju reikia dviejų lankų ar šiaip nustatytų teritorijų, į kurias nueis pagauti žaidėjai. Laimi daugiau pagavęs gaudytojas.

ATSPĖK IR VYKIS

Žaisti gali tiek mažos tiek didelės grupės žmonių. Amžius neribojamas. Galima žaisti lauke arba viduje, jei salė ar kita patalpa yra didesnės. Žaidėjai susikabina rankomis ir sudaro ratą, Vienas žaidėjas vaikščioja išorine rato puse ir priėjęs prie bet kurio žaidėjo, paliečia jo petį ir klausia: ar nematei mano draugo. Paklaustasis irgi klausia: o kaip jis apsirengęs? Tada gaudantysis žaidėjas pradeda pasakoti apie kurį nors iš rate esančių žaidėjų, apie jo išvaizdą. Žaidėjas iš pasakojimo supratęs, kad kalbama apie jį, pradeda bėgti ratu ir stengiasi apibėgęs ratą atsistoti į savo vietą, o gaudantysis turi jį pagauti. Jei paveja, tai eina į pagautojo vietą, jei ne – toliau tęsia žaidimą. gimtadieniui, vakarėliui