Užduočių žaidimai

DVYLIKA LAPELIŲ

Paimame 12 lapelių, ant kurių užrašome, kur paslėptas kitas lapelis. Vėliau visi lapeliai išslapstomi įvairiose vietose, o vienas atiduodamas žaidėjams. Jų užduotis – surinkti visus raštelius. Galima nustatyti laiko limitą. Paskutiniame lapelyje turi būti parašyta, kur paslėpta simbolinė dovanėlė svečiui.

CHA CHI CHO

Žaidimas tinkamas žaisti vidutinio amžiaus vaikams, nors gali pabandyti ir vyresni pažaisti. Visi žaidėjai stovi ratu. Paeiliui vienas žaidėjas sako cha, sekantis – chi, dar sekantis – cho. Toliau kiti žaidėjai kartoja tą patį paeiliui. Žaidėjas, kuris susijuokia arba suklysta t. y. sumaišo žodelius, iškrenta iš žaidimo. Laimėtojas – paskutinis likęs žaidėjas. Variantas: lygiai taip pat galima paeiliui sakyti žodelius – pirmas, antras, bum. Paprastai daug kas suklysta, norėdami sakyti žodelį trys 🙂 NAKTIS MUZIEJUJE

Žaidimas žaidžiamas tamsoje. Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas gidu, kitas – muziejaus lankytoju, o visi likusieji sustingsta į statulas. Užgesinus šviesą, gidas veda lankytoją prie statulų, kurias apšvietus žibintuvėliu, trumpai pristato statulą, tačiau ši turi nesijuokti ir nesujudėti. Jei susijuokia ar sujuda, iškrenta iš žaidimo.  Laimėtojas – rimčiausia statula.

UŽDUOTIS BALIONĖLYJE

Žaidime turi būti bent 2 dalyviai, kuo daugiau, tuo linksmiau. Reikės balionų, tada į tuos balionus sudedami lapeliai (kiekvienam balionui po vieną lapelį) su užduotimis pvz: padainuoti,pašokti,pasakyti eilėraštį ir pan.). Išrenkami du vaikai, kurie bus komisija. Laimi tas žaidėjas, kuris geriausiai, gražiausiai įveikia užduotį, kuri buvo užrašyta ant lapelio balionėlyje.

VIRVĖ SU SIURPRIZAIS

Ištempkite tarp dviejų medžių ar sienų virvę pasiekiamame lygyje. Ant jos prikabinėkite visokių daiktų: kankorėžių, vatos, kaspinėlių, kempinių ir, žinoma, supakuotos dovanėles. Kiekvienas eina palei virvę užrištomis akimis ir išsitraukia dovanėles sau. Variantas: galima sukabinti vien tik dovanėles.


AŠ EINU EINU RATU

Visi gimtadienio dalyviai arba norintys žaisti, stoja į ratą. Vienas arba keletas savanorių išsiunčiama už durų. Žaidimo vedėjas pakviečia po vieną savanorį ir liepia rato viduryje pakviestam žaidėjui eiti ratu paskui vedėją ir kartoti viską, ką pasako vedėjas. Kitiems rate stovintiems žaidėjams nurodoma tylėti ir nieko nesakyti. Vedėjas eidamas rato viduje ratu, sako tokius žodžius: aš einu einu ratu. Paskui jį einantis žaidėjas turi tai pakartoti.  Tada vedėjas sako: aš vis einu ratu. Jo žodžiai vėl pakartojami. Vedėjas vėl sako: aš vis dar einu ratu. Žaidėjas vėl turi tai pakartoti. Vedėjas toliau sako – aš eidamas ratu imu tai, ką man duoda. Žaidėjas pakartoja. Tada, vedėjas paima iš bet kurio stovinčio rate bet kokį daiktą ir tą daiktą duodamas žaidėjui, einančiam paskui vedėją, sako: Imk. Jei žaidėjas pasako žodžius imu (o taip pasako daugelis), tai jam įduodamas daiktas, kurį jis toliau turi visą laiką neštis su savimi. Tada, vedėjas su tuo pačiu žaidėju, vėl viską pradeda iš pradžių, jam užduodamas tokius pačius klausimus, kaip jau ir aprašyta. Ir gale vėl duoda jam į rankas kokį nors daiktą, kurį žaidėjas paima, jei pasako žodžius – Imu. Ir taip žaidimas kartojamas tol, kol paskui vedėją einantis žaidėjas pasako ne žodžius „imu”, o tiesiog pakartoja vedėjo žodžius – Imk, nes žaidimo pradžioje jam buvo pasakyta viską kartoti, tačiau paprastai žaidėjai užsimiršta. Galiausiai kartais būna taip, kad žaidėjas vos velka visus  jam sukrautus daiktus, kol susiprotėja, ką pasakyti. Visiems stovintiems rate juoko tikrai būna 🙂

VIRTUVĖ

Eiga: Gimtadienio dalyviai susėda ant žolės, ar ant kėdžių ratu. Vedantysis duoda gimtadienio dalyviams valgių ar daržovių vardus. Po to vedantysis ką nors pasakoja, pvz.: „Sėdėjom parke. Draugė atnešė apelsiną…“. Paminėtą vardą turintis žaidėjas atsistoja. Jei to nepadaro, turi duoti fantą. Jei vedėjas netikėtai pasako „Virtuvė dega“, visi turi atsistoti. Jei kažkas to nepadaro, turi duoti fantą. Na, o fantų išsipirkimui, jau vedėjo fantazijos reikalas 🙂 

ATSPĖK

Geriausia žaidimą žaisti kambaryje, kur yra įvairių daiktų. Eiga: Vienas gimtadienio dalyvis išsiunčiamas į kitą kambarį, kad negirdėtų kitų (spėjikas). Likusieji gimtadienio dalyviai išsirenka kažkokį daiktą kambaryje, apie kurį kalbės (pvz. žvakidę). Tuomet pakviečiamas spėjikas ir jis prašo kiekvieną gimtadienio dalyvį pasakyti kokią nors to daikto savybę (pvz. medinė, gražiai išraižyta ir pan.). Spėjikas turi surasti kambaryje daiktą, kuriam tinka šios savybės. Jei neatspėja, vėl eina už durų ir spėja kitą daiktą. Jei spėjikas atspėja, nauju spėjiku tampa tas, ties kurio pasakyta savybe buvo atspėtas daiktas.


JONAS SAKO

Eiga: dalyviai susėda ratu arba į vieną eilę. Vadas duoda įvairius įsakymus ir jei pradžioje prideda „Jonas sako“, jį reikia vykdyti, o jei praleidžia – vykdyti nereikia. Pavyzdžiui, vadas sako: „Jonas sako-klaupkis“ ir visi gimtadienio dalyviai turi klauptis, bet jei pasako: „Klaupkis“, įsakymo vykdyti nereikia. Jei kažkuris gimtadienio dalyvis apsirinka, duoda fantą arba po trijų klaidų iškrenta iš žaidimo.

ATPAŽINK SAVO ŽMONOS RANKĄ

Užrištomis akimis pakviesti savanoriai vyrai turi atspėti iš daugelio ištiestų moterų rankų, kurios priklauso jų žmonoms. Jei spėja vyrai, galima pasiūlyti moterims nusiimti žiedus, šiek tiek apsunkinant užduotį.

APRENK MERGINĄ

Kiekviena vakarėlio mergina rankoje laiko į ritinėlį susuktą dešimties metrų ilgio kaspiną ar juostelę. Vyriškis,neliesdamas rankomis, vien tik lūpomis paėmęs kaspino galą turi apvynioti juo damą. Šį žaidimą laimi tas, kuris greičiau arba gražiau “aprengia” savo damą. Variantas – išrinkti dvi poras, kurios rungtųsi tarpusavyje.

KAS DAUGIAU SURAS

Žaisti galima tiek lauke, tiek viduje. Žaidėjai padalinami į grupeles mažiausiai po 4 žaidėjus. Kiekviena grupė pasirenka gyvūno pavadinimą ir atitinkamą garsą, taip pat išrenka vadovą. Kiekvienos grupės tikslas – surinkti kuo daugiau maisto (popieriaus lapelių, riešutų ar saldainių). Žaidimui prasidėjus kiekvienas žaidėjas gali ieškoti maisto žaidimo teritorijoje, tačiau jš paimti nuo žemės gali tik grupelės vadovas. Kiti žaidėjai maisto paimti negali. Kai kiti žaidėjai suranda maisto, stovėdami šalia turi skleisti sutartą garsą, kol ateis vadovas. Kai vadovas paima maistą, galima ieškoti toliau. Komanda, kuri surenka daugiausia maisto per tam tikrą laiką, laimi.


LIETIMO KONKURSAS

Pakviečiami du arba trys savanoriai, jiems užrišamos akys. Jie turi nustatyti, kuri moteris sėdi prieš juos, jas liesdami. Variantas: galima liesti tik kelius, arba plaukus, veidą. Na, improvizacijai vietos daug ?

MAZGAS

Reikalinga kuo daugiau žaidėjų. Visi sustoja ratu ir susikabina rankomis (vienas žaidėjas turi būti išsiųstas už durų). Tada visi esantys rate, nepaleisdami rankų turi susipinti, galima lipti per kitų rankas, apsisukti, tik labai svarbu jokiu būdu nepaleisti rankų. Tada pakviečiamas išėjęs žaidėjas, kuriam liepiama išpainioti.

PADARYK MAKIAŽĄ

Žaidžia keletas vaikinų ir merginų porų. Vaikinams užrišamos akys ir jiems pasiūloma padaryti merginoms makiažą. Žinoma, kosmetikos būtina paruošti kuo daugiau ? Laimėtojus gali išrinkti likę vakarėlio dalyviai.

PER MINUTĘ

Pažymima starto bei finišo linija. Žaisti gali ir didesnė grupė žmonių, tarkim 10-15 asmenų. Po vedančiojo signalo, žaidėja pradeda judėti tokiu savo pasirinktu tempu, kad finišą kirstų lygiai po minutės. Negalima sustoti, lėtinti ar didinti judėjimo greičio. Laimi tas žaidėjas, kuris po minutės bus arčiausiai finišo arba jį kirs.

SUMAIŠYTI BATAI

Žaidimo metu merginų batai nuaunami ir sumaišomi. Vaikinams užrišamos akys, merginos pasodinamos. Vaikinai turi apmauti 2 vienodus tinkamus batelius, atitinkančius ir kojos dydį. Šiaip gan linksmas žaidimas. O dar linksmiau, jei merginos nieko nesako ir sukryžiuoja kojas, tada vaikinas nebesusigaudo kur ir kokios kojos, ir kurias reikia apauti.

Estafetės, juokingi klausimai, gimtadieniams