Užstalės žaidimai

SUDĖLIOK PALINKĖJIMĄ

Prieš žaidžiant šį žaidimą, žaidimo vedėjui reiktų iš anksto pasiruošti tiek lapelių, kiek bus svečių. Lapelius galima imti spalvotus, kad būtų paprasčiau. Tarkim: imu geltonų lapelių tiek kiek yra svečių. Ant kiekvieno reikia surašyti tą pačią frazę: linkiu jubiliatui. Tada imu kitą spalvą – baltus lapelius. Ant jų, tiek kiek yra svečių, tiek surašyti reikia palinkėjimų, kurie be abejo gali būti ir netikėti, linksmi. Tada svečiai išsitraukia po vieną kortelę iš abiejų spalvų lapelių ir paeiliui perskaito, kokį jie gavo sudėlioję palinkėjimą. 

PASVEIKINK SUKAKTUVININKĄ

Žaidimo vedėjas prašo visų svečių atsistoti ir paeiliui pasakyti, už ką jie myli ir gerbia sukaktuvininką. Svečių atsakymai kartotis negali. Atsakyti reikia per 10 sekundžių. Jei žaidėjas nebežino ką sakyti ar jo atsakymas kartojasi, tas žaidėjas iškrenta t. y. atsisėda. Laimi ilgiausiai išsilaikęs žaidėjas. Žaidimo vedėjas gali prieš žaidimą pasakyti, kad žaidimo prizas tikrai įspūdingas, koks – neįvardina. O prizas gali būti, na kad ir bučkis nuo sukaktuvininko.JUBILIATO NORAI

Žaidimo vedėjas paeiliui kiekvienam svečiui užduoda klausimą: kaip jis mano, ką šioje kompanijoje norėtų matyti jubiliatas? Visi svečių atsakymai turi prasidėti ta pačia raide, kaip ir švenčiančio gimtadienį.  Beje, atsakymai kartotis neturėtų.

SVAJONIŲ IŠPILDYMAS

Švenčiantis gimtadienį žmogus turėtų iki gimtadienio šventės surašyti ant lapelių tiek savo svajonių, norų, kiek šventėje bus svečių. Šventės metu žaidimo vedėjas visiems svečiams duoda išsitraukti po lapelį su jubiliato norais ir svajonėmis. Tada, kiekvienas svečias paeiliui garsiai perskaito jubiliato svajonę ir pasako, kaip jis prisidėtų prie tos svajonės įgyvendinimo. Žinoma, svečių atsakymai gali būti tiek rimti, tiek linksmi ir netikėti. 

DAROM BANGĄ

Žaidimas „Darom bangą“. Eiga: dalyviai sėdi už stalo ar ant grindų šalia vienas kito. Vienas padaro kokį judesį savo kaimynui iš dešinės/kairės (baksteli alkūne, iškiša liežuvį, patempia ausį ir t.t.). Kaimynas turi padaryti tą patį judesį savo kaimynui iš dešinės/kairės. Žaidžiama tol, kol kas nors susijuokia ar nusišypso. Pastarasis išeina iš žaidimo. Laimi „rimčiausias“ žaidėjas.

užstalės žaidimai, vakarėlių, gimtadienių žaidimai, žaidimai suaugusiems, vestuviniai žaidimai