Žaidimai su užduotimis

BUČKIS

Žaidime dalyvaujančios merginos sustoja ratu. Vienam savanoriui vyrui užrišamos akys. Jo užduotis – paeiliui pabučiuoti merginas ir atpažinti, kuri yra kuri. Žinoma, turėtų būti visi pažįstami. Linksmiausia ir netikėčiausia tai, kad kai jau žaidėjui yra užrištos akys, į ratą įmaišoma keletas vaikinų… 

ŠAUKŠTAI

Dalyvauja keletas savanorių žaidėjų. Jiems užrišamos akys ir į rankas įduodama po medinį šaukštą. Prieš juos pastatoma po vakarėlio svečią. Užduotis: liečiant priešais pasodintą žmogų tik šaukštais, atpažinti, kas tai per žmogus. 

KAS GREIČIAU SUVALGYS?

Visi svečiai suskirstomi poromis. Užduotis tokia: be rankų, porai laikant saldainį dantyse, išvynioti jį be rankų pagalbos ir pasidalinus su porininku, suvalgyti. Laimi pora, kuri pirma atlieka užduotį. KAS TIKSLIAU SUSKAIČIUOS

Šio žaidimo užduotis – žaidėjui užrišamos akys, o ant kėdės sudedami kamšteliai nuo butelių. Skaičius kamštelių gali būti bet koks. Tada ant kėdės ir ant jos sudėtų kamštelių pasodiname žaidėją, kuris turi per nustatytą laiką sėdėdamas ir trindamasis užpakaliu, suskaičiuoti kamštelius. Gali žaisti du žaidėjai. Laimi tas, kuris tiksliausiai suskaičiavo arba kuris buvo arčiausiai tiesos. 

ATPAŽINK

Žaidėjui užrišamos akys ir jo užduotis, apgraibomis atpažinti priešais jį pastatytą žmogų. Vyrai turi atpažinti moteris, o moterys – vyrus. Liesti galima visą žmogų. 

PADARYK TAI

Žaidimui reikalinga krūvelė nedidelių popieriaus lapelių, kurie padalinami į tris krūveles po lygiai. Vienos krūvelės lapeliuose surašomi žaidėjų vardai, kitos – kūno vietų pavadinimai, o trečios – rašomi veiksmažodžiai, kurie turi baigtis bendratimi (pvz.: paglostyti, paliesti ir pan.). Lapeliai sulankstomi ir sudedami į tris skirtingus indus. Tada kiekvienas žaidėjas paeiliui traukia po lapelį iš visų indų ir daro tai, koks susidarė sakinys. Pvz.: Tadas, koja, paglostyti. Tokius lapelius išsitraukęs dalyvis turi dalyviui, kurio vardas Tadas, paglostyti koją.NESIJUOK

Šiame žaidime dalyvauja bet koks skaičius žmonių. Visi žaidėjai išsidėsto ratu, centre atsistoja vienas dalyvis su nosinaite rankoje. Jis meta nosinaitę į viršų ir tol, kol ji nukrenta iki žemės visi turi garsiai juoktis. Kai tik nosinaitė atsiduria ant žemės, visi nutyla, o tas kuris visiems nutilus dar nors sekundę juokiasi, turi nuo savęs nusirengti kokį nors rūbą. Laimėtojas – žaidėjas, kuris po sutarto žaidimo skaičiaus, lieka su daugiausiai rūbų.

IŠTUŠTINK SĄSKAITĄ

Vedėjas pašaukia dvi ar daugiau porų: „Jūsų užduotis – atidaryti kiek įmanoma daugiau banko sąskaitų.“ Duodami popieriniai pinigai ir jie turi būti suslapstomi tarp partnerio drabužių, skirtingose vietose: kišenėse, kojinėse, slaptose vietelėse. Kai viskas būna išslapstyta, vedėjas taria: „Puiku! O dabar moterys turi kuo greičiau nuimti visus pinigus iš sąskaitų.“ Moterims užrišamos akys ir jos turi išimti visus paslėptus pinigus. Žaidimo esmė: kai moterims užrišamos akys, vyrai sukeičiami vietomis.

PAKELK KAMUOLIUKĄ

Partneriai (vyras ir moteris) stovi vienas priešais kitą ir tarp pilvų laiko suspaudę mažą guminį kamuoliuką. Užduotis – neliečiant rankomis, pakelti kamuoliuką iki mažesniojo partnerio smakro. Laimėtojai – pora, padariusi tai greičiausiai.PERDUOK KORTĄ

Žaisti galima tiesiog visiems sėdint savo vietose 🙂 Pirmasis žaidėjas dantyse laiko. kortą.Užduotis – žaidėjai turi perduoti dantimis vienas kitam kortą. Tačiau po kiekvieno perdavimo žaidimo vedėjas nuplėšia kortos kampelį. Žaidėjams darosi vis sunkiau vien tik perduoti kortą… 🙂

PRASTUMK GREIČIAU KAMUOLIUKĄ

Dalyvauja keletas porų. Kiekviena pora gauna po du stalo teniso kamuoliukus. Vyrams reikia prastumti kamuoliukus iš dešinės moterų rankovės į kairę rankovę. Moterys tuo pat metu bando prastumti kamuoliukus pro vyrų kelnes iš kairės pusės į dešinę. Žaidimas pradedamas po signalo ir baigiamas kai kuri nors pora įvykdo užduotį.

RUNGTIS MERGINOMS

Į sceną pakviečiamos trys – keturios merginos. Kiekvienai merginai priskiriamas vienas teisėjas. Per nustatytą laiką (1-2 min.) merginos turi pabučiuoti kiek įmanoma daugiau Jūsų šventėje esančių vyruku. Bučinius skaičiuoja teisėjai. Laimi daugiausiai vaikinų pabučiavusi mergina.

SKALBINIŲ SEGTUKAI

Ant kiekvieno iš žaidėjų poros, kurie yra užrištomis akimis, prisegama po 4-5 (galima ir daugiau) segtukus. Žaidėjų tikslas – nusegti segtukus nuo priešininko kartu stengiantis neprarasti savųjų. Laimi pirmasis, nusegęs nuo kito žmogaus jo segtukus. Smagus žaidimukas.SUSPROGDINK KITAIP

Žaidimukui reikia dviejų balionų, geriausiai tinka kuo didesnis balionas ir reikia dviejų pompų, skirtų valtims pūsti. Taigi, pakviečiami du savanoriai, jie pasodinami ant kėdžių. Tada jiems duodama po nepripūstą balioną, kurio vienas galas užmautas ant pompos galo. Po signalo žaidėjai turi pasidėti pompas po užpakaliu, o balionus laikyti kitoje rankoje. Tikslas – pripūsti balioną “jodinėjant ant pompos” atsisėdant atsistojant, ta prasme, pūsti tol kol sprogs balionas. Išbandytas žaidimas, efektas ir juoko dozė garantuota.

AISTRINGAI

Reikalingos priemonės: kortos su taškais nuo 2 iki 10. Dalyvauti gali bet kiek porų. Eiga:

Kiekviena pora traukia po 2 kortas (vienas kitam nerodo). Kiekvienas poros narys turi suvaidinti kitam tokio stiprumo aistrą, su kiek taškų kortą išsitraukė (2 – silpna, 10 – labai stipri). Vaidinant galima dejuoti, šaukti ir t.t. Kitas poroje turi atspėti, kelių taškų kortą kitas išsitraukė. 

SAMTIS IR KEPTUVĖ

Moteriai ties juosmeniu pririšama keptuvė, o vyrui – samtis. Paskui, sutarus dėl laiko ir davus signalą vedančiajam, skaičiuojama, kuris vyras daugiau kartu sudavė samčiu į keptuvę. Poros aišku turi būti parinktos ne savos. Laimėtojas – daugiau išmušinėjęs vyras.

NEKLUSNUS KAMUOLIUKAS

Žaisti reikia ratu sustojus ar susėdus, vyrai paeiliui su moterimis. Imamas mažas kamuoliukas arba apelsinas. Jis dedamas po kaklu, suspaudus smakrą. Ir taip – iš kaklo į kaklą – yra perduodamas. Rankų naudoti negalima, tačiau reikia ir viską daryti, kad kamuoliukas nenukristų ant grindų.

žaidėjai, komandos, laimėtojai, pora, laimi, žaidimas, greičiau, vestuvių, vakarėlių žaidimai, žaidimai suaugusiems