Žaidimai: Kas greičiau? Kas daugiau?

ŠALTA – APSIRENK 😀

Šiam žaidimui reikia iš vakaro pasiruošti: reikia keletos marškinėlių (tiek, kiek nuspręsite, kad bus žaidėjų). Marškinėlius reiktų užšaldyti, prieš tai pamirkius vandenyje, galima juos į kokį maišelį įdėti ir šaldiklyje palikti nakčiai. Taigi, žaidimo metu užšaldyti marškinėliai išdalinami žaidėjams ir po signalo jie turi kuo greičiau juos apsirengti, tai yra atšildyti juos tiek, kad būtų galima apsirengti. Laimi greičiausiai tai padaręs žaidėjas.

KAS GREIČIAU PAGAUS

Čia daugiau estafetinio tipo užduotis. Visi žaidėjai suskirstomi į dvi komandas. Kiekvienas pirmas komandos dalyvis turi po apelsiną ir ant galvos uždėtą skrybėlę. Po signalo, pirmi žaidėjai turi viena ranka išmesti aukštyn apelsiną, o kita nusiimti nuo galvos skrybėlę ir ore spėti pagauti apelsiną. Jei suklysta turi pakartoti iš naujo užduotį. Pagavęs apelsiną jį perduoda kitam žaidėjui ir jam ant galvos uždeda skrybėlę. Šis toliau analogiškai viską kartoja. Laimi komanda, pirma atlikusi užduotį. Variantas: galima išrinkti kokius 3-4 dalyvius, kurie turi tas pačias priemones. po signalo jie turi apelsiną sugauti tarkim kokius 5 kartus. Laimi pirmasis tai padaręs žaidėjas.
KAKLARAIŠTIS

Šiame žaidimuke dalyvauja bent dvi poros mažiausiai, bet gali dalyvauti ir daugiau. Kiekvienai porai duodama po kaklaraištį neužrištą ir po storas statybines pirštines. Merginos turi per tam tikrą nustatytą laiką kuo greičiau užrišti kaklaraištį, mūvėdamos pirštines. Laimi pora, ne tik per laiką spėjusi užrišti kaklaraištį, bet ir tai padariusi kuo gražiau.

BALIONŲ RINKIMAS

Žaidimo ar šokių aikštelėje yra išdėliojama dviejų spalvų balionai. Balionai gali būti priklijuojami kanceliarine guma prie sienos, stalų ar tiesiog šiaip prie bet kokių patalpoje esančių daiktų. Balionai turi būti išdėstyti taip, kad būtų pasiekiami, ta prasme panašiai galvos aukštyje arba žemiau. Norintys varžytis vakarėlio dalyviai susiskirsto į dvi komandas. Kiekviena komanda išsirenka kurią nors balionų spalvą. Po vedančiojo signalo, komandų nariai turi surinkti kuo daugiau savo spalvos balionėlių. Yra viena sąlyga – balionus rinkti ir atnešti į sutartą vietą, komandų nariai gali tiktai dantimis. Laimi ta komanda, kuri užduotį atlieka greičiausiai t. y. kuri pirma surenka visus savo spalvos balionėlius.

SUSPROGDINK

Norintys žaisti dalyviai susiskirsto į dvi komandas. Komandos sustoja vorele, priekyje kokių 5 metrų atstumu pažymima linija arba pastatoma po kėdę. Kiekvienas komandos narys turi po nepripūsta balioną. Po signalo, pirmieji žaidėjai bėgdami iki pažymėtos linijos ir grįždami atgal turi pripūsti balioną ir jį užsirišti, o grįžę prie sekančio komandos dalyvio jam paduoda balioną, kurį žaidėjas rankomis turi susprogdinti. Tik sprogus balionui, sekantis žaidėjas vėl viską kartoja ta pačia tvarka. Bėgdamas iki linijos ir atgal turi pripūsti balioną ir jį užrišti, tada perduoti sekančiam žaidėjui, kuris turi susprogdinti ir t.t.
APVYNIOK

Vakarėlio dalyviai susiskirsto poromis. Kiekvienai porai duodamas tualetinio popieriaus ritinėlis. Po vedančiojo signalo, poros turi kuo greičiau nesuplėšydamos tualetinio popieriaus, jį apvynioti aplink partnerį. Laimėtojas – pora, užduotį atlikusi greičiausiai.

GREIČIAU SUSPROGDINTI

Reikalingos priemonės: balionai ir virvelės. Mažiausias žaidėjų skaičius yra du svečiai (kuo daugiau žaidėjų tuo linksmiau). Dalyviai suskirstomi į dvi grupes. Kiekvienam jų pririšami balionai prie kulkšnies. Po žodžio “Pirmyn” komanda stengiasi susprogdinti kitos komandos balionus. Kai žaidėjo balionas susprogsta, jis turi pasitraukti iš žaidimo. Komanda, kuriai liko paskutinis balionas, laimi.

KAMUOLIUKŲ LENKTYNĖS

Žaidėjai suskirstomi į dvi komandas. Jeigu žaidžia skirtingo amžiaus žmonės, geriau, kad kiekvienoje komandoje būtų įvairių amžiaus grupių atstovų, kitaip galimybės nebus vienodos. Kiekvienai komandai reikia paruošti po 2 siauras stiklinaites (taureles) ir stalo teniso kamuoliuką. Kamuoliukas neturi visai įkristi į stiklinaitę. Komandos susėda prie stalo, viena priešais kitą. Gavę ženklą, kiekvienos komandos pirmieji žaidėjai paima dvi stiklinaites, sustato jas priešais save vieną prie kitos, į pirmąją įdeda kamuoliuką ir stengiasi jį nupūsti į antrąją. Kai tik pavyksta tai padaryti, stiklinaites ir kamuoliuką perduoda antram žaidėjui. Laimi komanda, greičiau atlikusi užduotį. Be abejo, turėtų būti vienas vedėjas kuris stebėtų, kad komandos nesukčiautų.
KAS GREIČIAU SUVALGYS SALDAINĮ?

Svečiai išsiskirsto poromis. Užduotis kiekvienai porai – be rankų išvynioti ir suvalgyti saldainį, kurį paduos žaidimo vedėjas. Laimi pirmoji pora, greičiausiai išvyniojusi iš popieriuko saldainį.

KAS GREIČIAU SUVYNIOS?

Galima lenktyniauti ir taip: vienas siūlo galas pririšamas prie durų rankenos, kitas – ant liemens. Kas greičiau suvynios ant savęs visą siūlą ir atsidurs prie durų? Arba variantas: vienas žmogus laiko vieną siūlo galą ištempęs, o kitas jį turi aplink save, prisirišęs prie liemens apsivynioti.

RUNGTIS VYRAMS

Dalyvauti pakviečiama trys vyrai. Kiekvienam iš jų paskiriama apibrėžta vieta (gali būti padedami trys lankai), į kurią per nustatytą laiką pvz.: per  1 min. vyrai turi atnešti kuo daugiau merginų. Laimi daugiausiai merginų atnešęs vyras.

vakarėlių žaidimai, gimtadieniniai žaidimai, juokingos greitakalbės, linksmosios mįslės, juokingi klausimai, žaidimai vaikų gimtadieniui