Fantai

stock-photo-4506722-it-is-party-timeŽaidimas fantais yra labai populiarus ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų vakarėliuose, šventėse. Šį žaidimą galima žaisti be ypatingo pasiruošimo. Žaidimų metu už neatliktas užduotis, iš žaidėjų prisirenkama įvairiausių dalyvių daiktų – fantų, kuriuos galima išsipirkti, atlikus tam tikras užduotis.

  1. Padainuoti, pagroti, pašokti, įminti mįslę. Būti teisėju.
  2. Pasakyti tris teisybes ir tris neteisybes.
  3. Kiekvienam kitaip nusilenkti.
  4. Burti. Fanto savininką užrištomis akimis pasodin­ti ant kėdės. Kiekvienas priėjo prieina, padeda delną, ir jis buria.
  5. Pamėgdžioti kokio nors gyvūno balsą.
  6. Papasakoti ką nors juokingo.
  7. Būti veidrodžiu. Fanto savininkas stojasi vidury kam­bario ir turi pakartoti visus priėjusių prie jo žaidėjų judesius.
  8. Pasiekti kojomis lubas. Ši bausmė gali išgąsdinti jos nežinančius. Galima kėdės kojas pridėti prie lubų.
  9. Padėti dantis ant spintos. Ant spintos padėti šukas.
  10. Išpažinti kaltes. Fanto savininkas sėdasi ant kėdės, kiekvienas paeiliui prieina prie jo, stojasi už nugaros ir klausia: “Kiek kartų taip darei?” Tuo metu daro kokį nors judesį. Sėdintysis, nežinodamas, apie ką kalbama, atsako į klausimą. Po to jam pasako, ko buvo klausta. 1. Pasakyti kalbą.
 2. Šokti ant vienos kojos aplink kambarį.
 3. Išimti lūpomis obuolį iš indo, pripilto vandens.
 4. Kalėdoti. “Elgeta” išsirenka vieną žaidėją “krepšį” ir dalijasi su juo viskuo, ką gauna. Kiti žaidėjai “elgetai” gali lengvai suduoti, jį paglostyti, pabučiuoti ir t.t.
 5. Paklausti kiekvieno patarimo.
 6. Sulyginti kiekvieną su kokiu nors gyvūnu ir pasa­kyti, kuo į jį panašus.
 7. Nupiešti karikatūrą.
 8. Pasakyti komplimentą kaimynams iš kairės ir iš dešinės.
 9. Užpakaliu suskaičiuoti ant kėdės sudėtas monetas ar kt. daikčiukus.
 10. Atsisėsti ant butelio.
 11. Pabūti bepročiu: fanto savininkas išeina už durų. Likusieji kambaryje susitaria kartoti tai, ką grįžęs pasakys fanto savininkas. Taip pat susitariamas kartojimų skaičius.
 12. Papasakoti naujieną.
 13. Pasakyti tostą.
 14. Vienam kampe juoktis, kitam – verkti, dar kitam – šokti, ketvirtam kampe – dainuoti.
 15. Suvaidinti tai, ką pasiūlo kiti, bet tai turėtų būti koks nors veiksmas, sudarytas iš kelių žodžių.
 16. Ieškoti paslėpto daikto pagal muziką.
 17. Šokti ant vienos kojos aplink kambarį.
 18. Išimti lūpomis žiedą iš miltų.

vakarėlių, gimtadieniams, vestuvėms