Spėlionių žaidimai

SEIMAS

Žaidėjai pasiskirsto į dvi komandas. Pvz.: sėdintieji vienoje stalo pusėje – viena komanda, sėdintieji kitoje – kita. Tai seimo frakcijos. Žaidimui reikalingas vedėjas. Šis parodo kokį nors daiktą ir abi frakcijos paeiliui turi pasakyti po teiginį, įrodantį to daikto svarbą. Arba variantas: viena frakcija turi vardinti teigiamas to daikto savybes, kam jis naudingas ir pan.,  i kita frakcija turi vardinti neigiamas. Laimi ta komanda, kuri pasako teiginį, o kita komanda jau teiginio nebesugalvoja. 

DEŠRA

Kol spėliotojas išėjęs už durų, kiti susitaria, kad spėliotojui reikės atspėti kokį nors veiksmą, pavyzdžiui „tingėti” ir pavadina tą veiksmą bet kokiu žodžiu, kad ir „dešra”. Spėliotojui grįžus, visi sušunka „dešra”, o spėliotojas turi užduoti kitiems su šiuo žodžiu įvairius klausimus, stengdamiesi priartėti prie veiksmo, kurį spėliotojas turi atspėti: ar dešra yra maloni? ar dešra galima uždirbti pinigus? ir t.t.


AŠ JĮ MYLIU

Spėliotojas turi atspėti daiktą, pavyzdžiui – medį. Jis klausinėja kitų žaidėjų, kurie negali kartoti vienodų atsakymų ir negali tiesiogiai įvardinti spėjamą žodį. Pvz.: kur tu jį myli? (miške) Kodėl tu jį myli? (dėl aukšto ūgio) ir t.t.

PANTOMIMA

Šį žaidimą galima žaisti tiek susiskirsčius komandomis, tiek individualiai. Vakaro vedėjas pasirinktam dalyviui duoda užduotį pantomimos būdu suvaidinti gyvūną, daiktą ar reiškinį, o likusieji bando atspėti, kas tai. Yra ir juokingasis šio žaidimo variantas, jį galima sužaisti žaidimui baigiantis – visi svečiai žino, ką vaidins pasirinktas dalyvis, tačiau jis to nenutuokia. Todėl kaip beįmanydamas stengiasi suvaidinti, tarkim, zuikį, tuo tarpu svečiai apsimeta visiškais neišmanėliais ir spėlioja „į lankas” bet ką, versdami vaidinantįjį pulti į visišką neviltį.

PRADINGĘS ŽAIDĖJAS

Žaidėjai sustoja ratu, o vienas žaidėjas, užrištomis akimis stovi rato centre. Tada visi rate stovintys žaidėjai susikeičia vietomis ir vienas žaidėjas išeina iš kambario. Viduryje esantis žaidėjas atsiriša akis ir per vieną minutę turi pasakyti, ko rate trūksta. Tas žaidėjas, kuris buvo išėjęs, toliau stoja į rato vidurį ir vėl viskas kartojama.

ATSPĖK

Vienas žaidėjas išsiunčiamas už durų. Likusieji susitaria jam grįžus kalbėti apie kokį nors kambaryje esantį daiktą. Susitarus, pašaukiamas išėjusysis. Šis kiekvieno iš eilės ko nors klausia apie to daikto savybes. Kai baigia klausti visų žaidėjų, tada turi spėti apie kokį daiktą buvo kalbama. Spėti gali tik vieną kartą, jei neatspėja, eina vėl už durų, jei atspėja, tai keičiasi kitas savanoris žaidėjas.

vakarėlių žaidimai, žaidimai suaugusiems, vaikų, mažiesiems