Žaidimai lauke

judrieji žaidimai laike vaikams

KATAPULTA

Taigi, prieš iškylą, žaidimui reikia namuose susikarpyti iš  storesnio kartono maždaug 30 cm. skersmens tuščiavidurius žiedus. Jų reikėtų turėti apie 10. Taip pat reikalinga vieną kartoninį apskritimą daugmaž tokio pačio skersmens išsikirpti pilnavidurį. Ir dar reikia turėti virvutę – gumą. Iškylos vietoje reikia susirasti 3 vienodo ilgio (nuo 1 metro iki 2 metrų) lazdeles, kurias reikia įsmeigti į žemę įstrižai viena kitai maždaug 2-3 metrų atstumu. Tada reikia prie kiekvienos įsmeigtos lazdelės viršūnių pririšti po virvutę – gumą. Paimame kartoninį pilnavidurį skritulį ir tris laisvus virvutės gumos galus pririšame prie skritulio. Pririšti galima pradūrus skylutes. Per skritulio vidurį praduriame dar vieną skylutę, per kurią pervėrę bet kokią neilgą virvutę, jos vienam gale užrišame mazgą, kad neišlįstų virvutė, o kitas jos galas lieka kyboti po skrituliu, apacioje. Ant skritulio sudedame kartoninius žiedus, visus kiek turime pasiruošę.
Žaidimo eiga tokia: prie  kiekvienos įsmeigtos lazdelės stoja po vieną žmogų, kuris rankoje laiko po miške susirastą jam patogią lazdelę, kurios ilgis nesvarbus. Vienas žmogus stoja prie skritulio, ant kurio sudėti žiedai. Paėmęs už skritulio apačioje kabančios virvelės, jis traukia virvelę žemyn, virvutės gumos išsitempia. Tempti reikia iki pat žemės, tik atsargiai, kad nenukristų ant skritulio sudėti žiedai. Tada reikia virvutę paleisti ir žiedai tiesiog iššaunami aukštyn į visas puses. Prie lazdelių stovinčių žmonių tikslas su rankose laikomomis lazdelėmis ore sugauti žiedus. Laimi daugiausiai žiedų sugavęs žaidėjas. Jei yra daugiau norinčių žaisti, galima keistis: gaudo pirmi trys žaidėjai, tada kiti gaudo ir t.t. Taip pat žaisti galima ir iki sutarto taškų skaičiaus. Galima aplink ratu sustoti ir bet kokiam skaičiui žaidėjui. Gaudo tokiu atveju visi, kas nepagauna, iškrenta, lieka tik pagavusieji, kurie toliau rungiasi tarpusavyje, tol, kol galiausiai lieka du žmonės, iš kurių paaiškėja vienas laimėtojas. Na, bet kokiu atveju, taisyklės nėra griežtai apibrėžtos. 

TIKSLUS SMŪGIS

Žaidimui geriausiai tinka vieta, kur nors pamiškėje ar kur nors kitur, kur iškylaujant galima rasti netoliese vienas nuo kito augančius du medžius. Atstumas tarp jų gali būti nuo 20 metrų iki 40, 50 metrų. Pasidalinama į dvi komandas. Kiekviena komanda stoja prie savo medžio, už kvadrato ribų. Aplink savo medį iš pagaliukų apdedamas kvadratas, daugmaž 3×3 metrų dydžio. Kuris nors  pradedančios žaidimą komandos narys rankose turi kamuolį. Žaidėjas, turintis kamuolį, gali eiti ar pabėgti ne daugiau 3 žingsnių, o visi kiti komandos nariai gali judėti laisvai, neribojant žingsnių skaičiaus. Taigi, žaidimo tikslas – perduodant kamuolį savo komandos nariams, priartėti prie kitos komandos medžio ir neperžengiant kvadrato ribų metant kamuolį pataikyti į medį, tokiu būdu uždirbant savo komandai tašką. Kita komanda turi stengtis pagauti perdavinėjamą kamuolį, nesvarbu, ar jis oru lėks, ar riedės žeme, tik negalima kamuolio išplėšti iš rankų. Pagavus, tokiu pačiu būdu komanda stengiasi uždirbti taškus, priartėdama prie priešininkų medžio ir į jį pataikydama. Galima sutarti žaisti iki norimo taškų skaičiaus. Laimėtojas – komanda, pirma surinkusi sutartą taškų skaičių. BOBA

Šiam žaidimui tereikės kamuolio. Žaisti galima pievutėje, miške, bet kur, kur yra didesnis plotas laisvos vietos. Visi žaidėjai sustoja ratu, kurio viduryje, rankose laikydamas kamuolį stovi vienas savanoris žaidėjas. Šis žaidėjas tris kartus garsiai sako žodžius: gaudo, gaudo, gaudo. Sulig trečiuoju pasakytu žodžiu, žaidėjas meta aukštyn kamuolį ir mesdamas kamuolį pasako bet kurio žaidėjo vardą. Žaidėjas, kurio vardas buvo ištartas, turi greitai stengtis sugauti kamuolį, o visi kiti žaidėjai tuo metu išsilaksto į bet kurias puses. Kai pašauktasis vardu žaidėjas pagauna kamuolį, vėlgi garsiai šaukia – stop. Tada visi turi sustoti toj vietoj, kurioj buvo, kai išgirdo šūksnį stop. Pagavęs kamuolį žaidėjas pasirenka bet kurį žaidėją, eina link jo 5 žingsnius ir mesdamas kamuolį turi į jį pataikyti. Pasirinktasis žaidėjas negali išsisukinėti nuo kamuolio. Jei į jį pataiko kamuolys, tada žaidėjai keičiasi vietomis ir žaidimas pradedamas nuo pradžių. Jei nepataiko, žaidimą toliau tęsia tas pats žaidėjas.

GAUDOM ŠEŠKĄ

Žaidžia vėlgi bet koks skaičius žaidėjų. Visi sėdi ratų, sulenkę kojas per pakinklius. Rato viduryje stovi vienas žaidėjas. Sėdintieji žaidėjai stumdo vienas kitam kamuolį, stengdamiesi jį perduoti kitiems taip, kad kamuolio nepagautų rate stovintis ir kamuolį gaudantis žaidėjas. Jei pagauna kamuolį, tai keičiasi vietomis su tuo žaidėju, kuris kamuolį nesėkmingai perdavė. 

JUDANTIS TAIKINYS

Šį žaidimuką galima žaisti bet kokiam skaičiui žaidėjui. Visi stovi ratu, o viduryje rato stovi vienas žaidėjas. Rate stovintys žaidėjai stengiasi kamuoliu pataikyti į rato viduryje bėgiojantį žaidėją. Kas pataiko, tas keičiasi vietomis su viduryje esančiu žaidėju. 

KAMUOLYS KLAJOKLIS

Žaidėjai stovi ratu. Vienas žaidėjas atsistoja rato išorinėje pusėje. Rate stovintys žaidėjai perduoda vienas kitam kamuolį, o išorinėje pusėje stovintis žaidėjas turi stengtis paliesti ranka tą perdavinėjantį kamuolį žaidėją, kuris turi rankose kamuolį. Jei jam pavyksta, žaidėjai keičiasi vietomis. Jei kuris nors rate stovintis žaidėjas, perduodamas kamuolį jį pameta ar kamuolys išsprūsta jam iš rankų, tada jis keičiasi vietomis su išorinėje rato pusėje esančiu žaidėju. Išorinėje rato pusėje esantis žaidėjas negali įbėgti į rato vidurį ar laikyti rate stovintiems žaidėjams už rankų.

BALIONAI SU VANDENIU

Žaidimas tinkamas tiesiog karštą vasaros dieną kieme ar šiaip kur gamtoje. Taigi, žaidėjai sustoja ratu ir meta vienas kitam vandens pripildytus balionus. Palaipsniui atstumas tarp žaidėjų didinamas. Pvz.: apėjus ratui, galima visiems atsitraukti po vieną žingsnį. Galiausiai kažkam anksčiau ar vėliau tenka gerokai sušlapti… Laimėtojas – paskutinis likęs sausas.
UŽIMK VIETĄ

Žaidimas skirtas daugiau vaikams. Dalyvauja 5 žaidėjai. 4 iš jų sustoja kvadratu t. y. įsivaizduojamo kvadrato kampuose, o penktasis žaidėjas lieka stovėti kvadrato viduryje. Kampuose stovintys žaidėjai turi dažnai keistis, kad vidurinysis neįbėgtų į kurio nors iš besikeičiančiųjų vietą. Bėgti galima skersai ir išilgai. Vidurinysis žaidėjas turi bėgti į bet kurį laisvą kampą. Kam pavykus į bėgti į tuščią vietą, jis stoja į tą kampą, o į vidurį eina neužėmęs vietos žaidėjas.

SURASK VĖLIAVĄ

Šitas žaidimas žaidžiamas esant dideliam skaičiui dalyvių. Žaidimui reikalinga didelė teritorija, sakykim esant lauke, su komandomis galima susitarti, kokios maždaug bus teritorijos ribos, ar tai 300-500 metrų plotas ar mažesnis. Reikalingos dvi vėliavos, pvz.: ant 1 metro ilgio medinio pagalio pririšamas ar popieriaus lapas ar šiaip koks medžiagos gabaliukas. Kiekviena komanda turi po tokią skirtingų spalvų vėliavą. Reikalingas vedantysis,kuris turėtų garsiai švilpiantį švilpuką. Po signalo komandų nariai eina į sutartos teritorijos priešingas puses, kuriose paslėpia savo vėliavą. Komandų nariai gali pasiskirstyti, kas bus žvalgas, kas gins vėliavą, kas puls. Mintis ta, kad po garsinio vedėjo švilpuko signalo, komandų tikslas – prasibrauti į priešo teritoriją ir ten surasti bei atimti priešo vėliavą, kurią atnešti vedėjui. Taigi, po pirmo signalo – visi eina slėpti vėliavą, po antro – lekia ieškoti priešo vėliavos. Radus ir atnešus vėliavą vedančiajam, duodamas dar vienas signalas, reiškiantis, kad žaidimas baigtas. Prieš žaidimą reikia sutarti su visais, kad kai bus duodamas signalas ieškoti priešo vėliavos, tai jos ieškant priešo pusėje, ir ją suradus, gynyba gali stengtis atimti vėliavą t. y. jei paliečia žaidėją, kuris jau surado ir paėmė vėliavą, tai vėliava grąžinama gynėjui, palietusiam vėliavą turintį žaidėją. Šis vėliavą grąžina į jos slaptavietę. Puolėjai gali pulti ir jam benešant vėliavą į slėptuvę, vėlgi paliečiant gynėją su vėliava, tokiu atveju gynėjas turi atiduoti vėliavą jį palietusiam puolėjui. Na vienu žodžiu, dėl taisyklių improvizuoti galite kiek norite. Variantų čia gausybė. Laimi pirmi atnešę vėliavą vedėjui.

VĖLIAVOS PAGROBIMAS

Šitą žaidimą žaidėme su skautais, kai teko būti būrelio vadovu. Šiaip paprastas, geras, visus įtraukiantis žaidimas. Priemonės: priklausomai nuo dalyvaujančiųjų skaičiaus, toks pat skaičius dviejų spalvų vėliavėlių, tai gali būti ir spalvoto popieriaus juostelės. Eiga: komandų žaidėjai išsirikiuoja lauke, didesnėje teritorijoje, sakykim kokių 50-100 metrų plotyje, viena prieš kitą.  Teritorijos viduryje gali stovėti vedantysis.  Komandoms duodama na pvz.: 1 minutė laiko savo spalvos vėliavėlių paslėpimui savo teritorijoje. Po minutės laiko vedantysis duoda signalą, po kurio komandos lekia į kitos komandos teritoriją ir ten ieško priešo vėliavėlių. Ieškojimui galima sutarti kokį laiką skirti, optimaliausias tai – 3-5 min. Jei didesnė teritorija tai galima daugiau laiko skirti ir daugiau vėliavėlių išslapstyti.  Pasibaigus laikui, vedantysis suskaičiuoja, kas daugiau surado vėliavėlių. Pastaba: negalima ieškant vėliavėlių, jų atiminėti iš priešininkų.
GAUDYNĖS NUSTATYTA TVARKA

Žaidžia 5 žaidėjai. Vienas paskiriamas gaudytoju. Vienas žaidėjas ar vedėjas žaidimo turės stebėti laiką. Kiti 4 žaidėjai išsiskaičiuoja paeiliui ir užsideda skiriamuosius ženklus su numeriais nuo 1 iki 4. Davus ženklą visi bėgioja po nustatytą teritoriją, o gaudantysis turi sugauti juos eilės tvarka nuo 1 iki 4. Paskui skiriamas kitas gaudantysis. Laimi tas žaidėjas, kuris sugaudo visus žaidėjus paeiliui ir per kuo trumpesnį laiką.

PAGAUK VĖLIAVĄ

Žaidžia 10-12 žaidėjų. Aikštelėje nubrėžiamas maždaug 6-8 metrų skersmens ratas, kurio centre stovi žaidimo vedantysis, kuris rankoje laiko į žemę atrėmęs 1,5-2 metrų ilgio lazdą su ant galo pritvirtintu audeklu. Kiti žaidėjai sustoja už rato. Vedantysis sušunka bet kurio rate stovinčio žaidėjo vardą ir paleidžia vėliavą. Žaidėjas, kurio vardas buvo ištartas, greitai bėga prie vėliavos ir turi ją pagauti, kol ši nepalietė žemės t. y. kol nenukrito. Jei suspėja paimti, gauna tašką. Vedėjas turi bet kuria tvarka visų žaidėjų vardus ištarti, kad neatsirastų nuskriaustų vaikų.

BEŽDŽIONIŲ GAUDYNĖS

Tai paprastos gaudynės, tik gaudantysis turi kartoti gaudomojo judesius: jei pvz. bėgantysis pradeda šuoliuoti ant vienos kojos, tai ir gaudytojas turi daryti tą patį.

MEDŽIOTOJAS

Senas, šiek tiek primirštas žaidimas. 🙂 Žaisti gali ir didelės grupės. Vienas žaidėjas paskiriamas medžiotoju, visi kiti bus medžiojamieji (galima juos pavadinti gyvūnų vardais). Po signalo medžiotojas gaudo žaidėjus po nustatytą teritoriją ir stengiasi į juos pataikyti kamuolį. Jei pataiko, tai keičiasi vietomis su medžiojamuoju. Variantas: medžiojamasis gali pagauti į jį mestą kamuolį neliečiant žemės, tada pataikymas nesiskaito ir medžioja tas pats žaidėjas.

žaidimai lauke, žaidimai gimtadieniui, žaidimai vaikams, mažiesiems, minklės