Susipažinimo žaidimai

Susipažinimo žaidimai vakarėliams, gimtadieniams, pabūviams, klasės susitikimams

PAKARTOK

Kiekvienas vakarėlio dalyvis turi pasakyti savo vardą ir prie jo, kad būtų linksmiau – sugalvoti kokią nors juokingą pravardę (Saistė – Paistė, Tadas – Padas ir t.t.). Sekantis žaidėjas turi pakartoti prieš tai sakytus vardus ir pravardes ir pats taip pat prisistatyti.
SVEIKINAME SVEČIUS

Vakarėlio šeimininkai paruošia kiekvienam svečiui maždaug tokio turinio kortelę: „Sveikinu svečią, turintį du vaikus ir mėgstantį klasikinę muziką“, arba „Sveikinu svečią, renkantį pašo ženklus“ ir t.t. Kortelės sumaišomos ir išdalijamos. Perskaičius vieną, aprašytas asmuo atsistoja, pasako savo vardą ir skaito kitą kortelę. Taip susipažįstama su visais svečiais.

AŠ MYLIU SAVO KAIMYNĄ

Žaidėjai susirenka prie stalo arba paprasčiausiai susėda ratu. Kiekvienas žaidėjas paeiliui kreipiasi į savo kaimyną ta pačia fraze, kaip ir žaidimo pavadinimas, papildydamas jį konkrečiu vardu. Toliau vardijamos teigiamos kaimyno savybės, nurodoma, kur jis bus išsiųstas, kas bus duota kelionei ir ko jis gaus valgyti. Būtina sąlyga: visi pagrindiniai atsakymų žodžiai turi prasidėti ta pačia raide, kaip ir kaimyno vardas. Pvz.: „Aš myliu savo kaimyną Mindaugą, nes jis labai malonus. Išsiųsiu jį Maskvon, keliauti liepsiu su muilu, o valgyti duosiu makaronų.

IŠ TOS PAČIOS RAIDĖS

Pasižadėjimas, palinkėjimas arba prisistatymas. Čia paliekama vedėjo išmonei. Taigi, dalyvauja visi vakarėlio ar gimtadienio dalyviai. Kalbą reikia sakyti taip, kad kiekvienas žodis prasidėtų ta pačia raide, kokia prasideda kalbą sakančiojo vardas.Pvz.: aš Antanas, aistringas, augalotas… ir t.t. Žaidimas tinka susipažinimui.
IŠVARDINTI IR NEPAMIRŠTI

Susėdę už stalo (ar bet kurioje kitoje vietoje) vienas dalyvis atsistoja, pasako savo vardą, sugalvoja ir ištaria, pavyzdžiui, gyvūno pavadinimą iš savo vardo pirmos raidės (pvz: Paulius=panda) ir tada išgeria. Tada kitas dalyvis sėdintis šalia atsistoja ir turi išvardinti prieš jį buvusių žmonių vardus ir jų sugalvotus gyvūnus, po to pasako savo vardą ir, pavyzdžiui, gyvūną iš savo pirmos raidės ir taip tęsias kol prisistato paskutinysis vakarėlio dalyvis.(Galima galvoti iš pirmųjų raidžių ne tik gyvūnus, galima ir, pavyzdžiui, augalus, profesijas ir t.t.).

VARDAI SU JUDESIAIS

Grupės nariai stovi arba sėdi ratu. Kiekvienas iš eilės sako savo vardą ir tuo pat metu daro kokį nors judesį. Kitas, šalia sėdintis, sako pirmojo žmogaus vardą bei kartoja jo judesį ir sako savo vardą bei daro judesį. Trečias kartoja pirmojo ir antrojo vardą ir judesį, taip pat sako savo vardą bei daro savo judesį. Ketvirtas vėl kartoja pirmojo, antrojo ir trečiojo vardus bei judesius, taip pat prideda savo vardą bei judesį ir t.t., kol apeinamas visas ratas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad išreikšti save judesiu nėra paprasta, todėl žaidimo vadovas turėtų pradėti ir parodyti pavyzdį. Du vadovai gali sėdėti vienas šalia kito. Vienas gali pradėti, o kitas pabaigti ratą. Tada baigiantysis vadovas galės pasinaudoti proga išjudinti grupę, pvz., pradėdamas vaikščioti po kambarį.

SURASK DRAUGĄ

Žaidimui reikės didesnės patalpos. Žaidimas tinka visiems. Žaidimas pritaikytas grupėms nuo 10 iki 20 žaidėjų. Kiekvienas žaidėjas ant kortelės užrašo savo vardą. Grupė padalinama į dvi dalis: „akluosius“ ir „sėdinčiuosius“. Sėdinčiųjų kortelės sumaišomos. Kiekvienas „aklasis“ išsitraukia po vieną kortelę. Šis žaidėjas žaidimo eigoje turi būti surastas „aklojo“. Po to „akliesiems“ užrišamos akys. Sėdintieji pasiskirsto po kambarį ir atsisėda ant žemės. Jie nebegali palikti tos vietos, kol nebus surasti. Duodamas signalas ir visi aklieji tuo pačiu metu vienas po kito šaukia vardą žaidėjo, kurį jiems reikia surasti, o šie trumpai atsakinėja: „Aš čia.“ Žaidžiama pvz.: 1 minutę laiko ir po minutės žaidimas stabdomas. Tikslas – per nurodytą laiką surasti naują draugą. Variantas – galima žaisti be laiko, tol, kol visi vieni kitus suras. Taip pat galima sužaidus vėl sumaišyti korteles ir kartoti nuo pradžių.

POMĖGIAI

Žaidėjai susėda ratu ir paeiliui pasako savo vardus ir dviem ar trim žodžiais savo pomėgius ir kitą su jais susijusią informaciją. Po to vienas iš žaidėjų meta kamuolį bet kuriam kitam žaidėjui, o šis turi pasakyti visą informaciją apie tą žaidėją, iš kurio gavo kamuolį.

vakarėlių žaidimai, žaidimai suaugusiems