Žaidimas vaikams ir ne tik – „Ateina plėšikai”

stock-photo-12069067-runningŽaisti gali bet koks skaičius žaidėjų. Žaidimas tinkamas tiek jaunesniojo mokyklinio amžiaus, tiek šiek tiek vyresniems vaikams. Žinoma, šį žaidimą daug smagiau žaisti tada, kai prisijungia tėvai, ar vyresni broliai ir sesės. Žaisti galima tiek aikštelėje, tiek pievutėje, o dar geriau – miške. Taigi, žaidimui reikia aikštelės, kurioje būtų paženklinta tiek vietų, kiek yra žaidėjų, tiesa, viena vieta turėtų būti mažiau nei yra žaidėjų. Ženklinti vietas galima bet kuo: akmenukais, pagaliukais, lentelėmis, šakelėmis ir t.t. Jei esate miške, tinka natūralios gamtinės medžiagos. Paženkliname vietas po visą žaidimo aikštelę. Visi žaidėjai išsirenka savo vietą t. y. kurią nors paženklintą vietą, prie kurios jie atsistoja. Vienas žaidėjas būna sargas, jis vaikšto po aikštelę ir paliečia tai vieną tai kitą žaidėją. Arba vis kurį nors žaidėją pašaukia vardu. Paliestasis ar pašauktasis žaidėjas eina paskui sargą. Sargas taip su savimi vedžiojasi visą žaidėjų eilę, tol, kol visi žaidėjai būna pašaukti arba paliesti. Tada visi susikabina rankomis ir toliau eina paskui sargą. Sargas staiga sušunka: Plėšikai ateina. Išgirdę tuos žodžius, visi išsilaksto ir stengiasi užimti bet kurią iš paženklintųjų vietų. Kadangi žaidėjų vienu mažiau nei paženklintųjų vietų, vienas žaidėjas lieka be vietos ir užima sargo vietą. Žaidimas tokia pačia tvarka tęsiamas toliau. Na, o daugiau lauko sąlygoms skirtų žaidimų skiltyje – Žaidimai lauke 🙂